Kijkdagen Leiden

Info lessen 2021 week 28 en 29

In week 28 en 29 zal er weer een kijkles zijn in de zwemzaal voor 1 persoon per kind.
In week 28 voor badje 1 en 2
In week 29 voor badje 3 en 4
Er mag ook nu nog altijd maar 1 persoon per kind mee naar de kleedkamer en zwemzaal.

De ouders van de kinderen die kijkles hebben, mogen meelopen met hun kind naar de zwemzaal. Er geldt een mondkapjesplicht tot het moment dat u in de zwemzaal zit.
De overige ouders dragen hun kind zoals gebruikelijk over aan de leerkracht en verlaten het gebouw.