Kijkdagen Leiden

Info lessen 2021 week 36 en 37

In week 36 en 37 zal er weer een kijkles zijn in de zwemzaal voor 1 persoon per kind.
In week 36 voor badje 1 en 2
In week 37 voor badje 3 en 4
Er mag ook nu nog altijd maar 1 persoon per kind mee naar de kleedkamer en zwemzaal.

De ouders van de kinderen die kijkles hebben, mogen meelopen met hun kind naar de zwemzaal. Er geldt een mondkapjesplicht tot het moment dat u in de zwemzaal zit.
De overige ouders dragen hun kind zoals gebruikelijk over aan de leerkracht en verlaten het gebouw.