Locatie Basalt Leiden


Routing/aanmelden

 1. Kom met mondkapje maximaal 5-10 minuten voor aanvang van de afgesproken lestijd naar de verzamelplaats voor ingang van het hoofdgebouw met 1 begeleider en kind. Denk aan de 1,5 meter regel voor personen ouder dan 12 jaar; Houdt de looproute vrij voor andere bezoekers van Basalt. Ga niet voor de ingang staan;
 2. Volg de aanwijzingen van de daartoe bevoegde persoon;
 3. Draag uw kind over al gekleed in makkelijke kleding met daaronder de zwemkleding;
 4. Geef een tas met handdoek, ondergoed en dergelijke mee;
 5. Kinderen gaan met begeleider via vastgestelde looproute naar zwembad en nemen alle kleding, op buitenschoeisel na, mee het zwembad in. Buitenschoeisel wordt netjes in het halletje achtergelaten;
 6. Er wordt niet gedoucht voor en na de les op de zwemlocatie;

Ophalen en aankleden

 1. Wanneer de kinderen van de volgende groep 5 minuten voor de start van de les naar binnen mogen, kan er per kind maximaal 1 begeleider van de vertrekkende groep met mondkapje achteraan sluiten en via de aangegeven looproute naar de kleedruimten van het zwembad gaan om de kinderen af te drogen en om te kleden;
 2. Neem direct plaats in de kleedkamer die wordt aangeduid met het nummer van het bad gedeelte waar uw kind zwemt (badje 1 t/m 4: zie indeling hieronder). Er mogen per kleedkamer (4 stuks) maximaal 4 ouders aanwezig zijn. In de kleedkamers is aangegeven waar de omkleedplekken zijn, rekening houdend met de 1,5 meter regel;
 3. Kinderen komen met begeleider zelf vanuit zwembad naar ouders in de kleedkamer toe;
 4. Graag snel omkleden en vertrekken. Houdt 1,5 meter afstand;

Verlaten gebouw

 1. U verlaat met mondkapje z.s.m. zelfstandig het gebouw via de route die wordt aangegeven door de pijlen op de grond. Houd rekening met andere bezoekers. De restauratieve voorzieningen zijn gesloten.

  BADJE

3

BADJE

2 

 BADJE

4  

BADJE

 

1

 

INGANG ZWEMBAD