Locatie KTS Voorhout

Routing/aanmelden
1. Kom maximaal 5-10 minuten voor aanvang van de afgelopen lestijd naar verzamelplaats voor ingang zwembad met 1 begeleider en kind. Denk aan de 1,5 meter-regel voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Volg de aanwijzingen van de daartoe bevoegde persoon;
3. Kind overdragen al gekleed in badkleding, badjas, slippers en handdoek (thuis omkleden);
4. Er wordt niet gedoucht voor en na de les op zwemlocatie;
5. Kinderen worden opgehaald door personeelslid en naar binnen begeleid. Ouders vertrekken.

Omkleden
1. Douchen en omkleden moet thuis plaatsvinden;
2. Wanneer u niet met de auto komt, kunnen enkele kinderen (maximaal 6 tegelijk) met 1 van onze docenten omkleden in de herenkleedkamer, nadat de andere kinderen met een docent naar binnen zijn gegaan. In de ruimte zijn zogenaamde omkleedzones aangegeven.
3. U dient uw kind zo snel mogelijk om te kleden en over te dragen aan de hiervoor
aangewezen docent en zelf het gebouw te verlaten. Hierbij moet de 1,5 meterregel in acht
worden genomen. In de kleedkamer mag niets achter blijven. Bij slecht weer is er een
wachtruimte in het bijgebouw waar beperkt plaats is voor degenen die niet met de auto
komen. Let hier ook weer op de 1,5 meter afstand.

Verlaten zwemles
1. Kinderen worden begeleid door onze docenten in badjas, slippers en met handdoek naar de
nooduitgang.
2. Ouders vangen kinderen buiten op, denk weer aan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
3. Ouders van kinderen die weer moeten worden aangekleed, kunnen pas naar binnen wanneer de nieuwe lesgroep naar de zwemzaal is. Aankleden gebeurt in de dameskleedkamer. Graag zsm omkleden en het pand via de kortste weg verlaten.