Home

Laatste update 16 juni 2020: Uitbreiding lessen Basalt vroeg in de ochtend in het weekend
Momenteel zwemmen we met aangepast protocol volledig in Voorhout en in Leiden op zaterdag en zondag tot 14.30 uur (laatste les 14.00–14.30 uur). Omdat veel kinderen in Basalt niet op deze uren zwemmen zijn we op zoek naar tijdelijke alternatieven. Vanaf deze week gaan we op zaterdag en zondag in Leiden een half uur eerder dan gebruikelijk starten. U kunt uw kind hiervoor per mail opgeven. Indeling vindt plaats op basis van tijdstip van aanmelding.

Het gaat alleen om locatie Basalt Leiden:

  • Zaterdag 7.30 – 8.00 uur
  • Zondag   8.00 – 8.30 uur

Daarnaast zijn er op locatie KTS Voorhout op woensdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur nog tijdelijke plekken beschikbaar.

Ter verduidelijking: U behoudt uw vaste plek in Basalt en kunt zolang op één van deze tijden zwemmen met uw kind.

Wij proberen in de zomervakantie nog extra uren te creëren op de woensdag-, donderdag-en vrijdagochtend. Wij informeren u hier later over.

Update 11 juni 2020: Uitbreiding lessen vanaf 14.00 op zaterdag en zondag
We hebben van de verhuurder in Leiden akkoord gekregen om de lessen die vorige week als pilot zijn gestart (zie de update van 3 juni) met een half uur uit te breiden. Kinderen die op zaterdag of zondag om 14.00 uur lessen, kunnen vanaf nu ook weer aangepast starten met de zwemlessen. Op de andere dagen en lesuren mogen we nog niet van start. Check voor de routing het protocol onder kopje COVID-19.

Update 3 juni 2020: Locatie Basalt ook weer (gedeeltelijk) van start
In Voorhout zijn we al weer een paar weken begonnen met de lessen. Vanaf zaterdag 6 juni gaan we, als testpilot voor Basalt Revalidatie Centrum in Leiden, weer gedeeltelijk en aangepast starten met de zwemlessen. Het gaat hier om de lessen die vallen tussen 8.00 en 14.00 uur (laatste les 13.30-14.00 uur) op zaterdag en zondag. Op de andere dagen en lesuren mogen we nog niet van start. Er is voor deze tijden gekozen omdat er dan geen bezoekers voor de revalidanten in het gebouw zijn. Afhankelijk van de opschaling van de zorg en deze testpilot, zullen we in een later stadium evalueren om te kijken naar uitbreiding van de lesuren op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Alle plekken op de uren tussen 8.00 en 14.00 uur in het weekeinde zijn bezet. We kunnen verzoeken voor roosterwijzigingen daarom niet inwilligen. Wel zullen er weer wat plekjes vrijkomen op woensdag en zaterdag in de KTS in Voorhout.

Omdat wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM en de gezamenlijke watersport bonden, is er samen met Basalt en met de KTS een protocol opgesteld die per locatie onder het kopje COVID-19 is te lezen.

We merken dat onze nieuwsbrief/e-mails bij velen van u in de spam belanden. Daarom een verzoek aan u allen om de instellingen in uw e-mail aan te passen, zodat onze berichtgevingen in uw inbox terecht komen.


Even voorstellen

Wij zijn een enthousiaste groep van zwemdocenten en verzorgen al vanaf 1999 particuliere zwemlessen. Kwaliteit vinden wij ontzettend belangrijk en we werken dan ook uitsluitend met enthousiaste medewerkers die geschikt zijn voor dit vak. Daarnaast zijn we Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s en leiden we op tot de Nationale Norm Zwemveiligheid (=Nationaal Zwemdiploma C) en worden we op de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen gecontroleerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

 

Onze voordelen
  Wij leren de kinderen technisch goed en veilig zwemmen in groepjes van 4 kinderen.
  U kunt tijdens de hele A, B en C opleiding op vaste lestijden en met vaste docenten afspreken (pedagogische veiligheid).
  U bepaalt zelf -in overleg met de docent- de lesfrequentie.
  U kunt meerdere kinderen tegelijk laten zwemmen, ook wanneer het niveau verschilt (poulemogelijkheden).
  Door de individuele aanwijzingen, ontwikkelen de kinderen zich in hun eigen tempo.
  U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind o.a. tijdens de kijkdagen.
  Kortere opleidingstijd en kleinere groepjes in vergelijking met andere instanties.
  Er wordt elke week op zaterdag afgezwommen.
  DeZwemles.nl heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma’s.


Onze doelstelling

Wij willen kinderen binnen een eerlijk aantal lessen opleiden voor een eersteklas A, B en C zwemdiploma. Om de kinderen veilig te leren zwemmen is een efficiënte uitvoering van de schoolslag en enkelvoudige rugslag het allerbelangrijkst. Hiervoor hebben wij een opbouw in onze lesstof ontwikkeld die heel doeltreffend is. We werken in groepjes van 4 ingeroosterde kinderen per vaste docent, waardoor een veilige pedagogische omgeving ontstaat. Lees hier alles over zwemles.


Zwembaden

Ook aan de accommodatie stellen wij hoge eisen en we hebben dan ook bewust gekozen voor de locaties in Leiden en Voorhout.