Home

Update 15 oktober

Voortgang
De zwemlessen gaan voor beide locaties door, wel binnen de kaders die eerder zijn afgesproken.

Update 6 oktober

Mondkapjes vanaf nu verplicht
Per direct geldt er op beide locaties, Basalt en het Teylingen College, een mondkapjesplicht bij verplaatsingen in de gebou
wen voor alle personen vanaf 13 jaar. Dat betekent dat u een mondkapje moet aandoen zodra u het gebouw betreedt. Wanneer u geen mondkapje op wilt doen, moet u buiten blijven. Uw kind wordt dan opgehaald en teruggebracht naar de in/uitgang zoals we dat tot 1 oktober gewend waren te doen.

Update 14 september

Plaatsing nieuwe kinderen in Leiden
Vanaf 16 maart zijn de zwemlessen stilgelegd, maar vanaf begin juni weer gedeeltelijk opgestart. Vanaf 1 september geven we weer volledig les. Dit betekent dat de wachttijden flink zijn opgelopen. We hebben sinds 6 maanden geen nieuwe kinderen kunnen plaatsen in Leiden, maar mogen dit vanaf week 37 weer doen. In Voorhout worden al sinds langere tijd wel weer nieuwe kinderen geplaatst. In Voorhout is op woensdagmiddag op dit moment nog direct plaats Een schatting van de wachttijd in Leiden is momenteel slecht te maken. We moeten eerst de open plekken vullen en dan bekijken wie er nog op de wachtlijst over blijven.

Afzwemmen en testen
Vanaf week 37 mogen we ook weer testen en afzwemmen op zaterdagmiddag in Basalt. Let wel op, bij het afzwemmen mag maar 1 toeschouwer per kind mee de zwemzaal in. Bij het testen blijven de ouders buiten.

Update 31 augustus

Opschaling lesuren
Vanaf woensdag 2 september mogen we weer gaan lesgeven op alle gebruikelijke uren in Basalt. Dus maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur. Op zaterdag tussen 08.00 en 15.00 uur en op zondag van 08.30 tot 16.30 uur. Nog altijd met hetzelfde strikte protocol zie COVID-19 dat we vanaf 6 juni hanteren, met als enige verschil dat er een tent bij de hoofdingang wordt geplaats voor de kinderen om beschut te zijn tegen eventuele slechte weersomstandigheden.

Wat betekent dit voor uw kind
Voor kinderen met vaste tijd in het Teylingen College in Voorhout en voor kinderen die al zwemmen op hun vaste tijd in het weekeinde in Basalt verandert er niets.

Voor kinderen die tijdelijk in Voorhout zwemmen en daarnaast op 1 van de lesuren in Basalt zwommen waar tot nu toe niet kon worden gezwommen, stoppen de lessen in Voorhout na week 35 en u kunt op uw oude tijd in Basalt gaan zwemmen. Alleen de kinderen die een vaste lestijd op maandag hebben, maar nu tijdelijk in het Teylingen College zwemmen, kunnen deze week nog in Voorhout zwemmen.

Voor kinderen die op de tijdelijke lesuren op zaterdag om 7.30 en op zondag 8.00 uur zwemmen is het deze week de laatste les op dit tijdstip en kunnen zij na 1 september weer op hun oude tijd zwemmen.

Uitbreiding
We zijn blij met de uitbreiding en hopen dat we snel een versoepeling krijgen ten aanzien van de entree en het omkleden.

Protocol
Omdat wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM en de gezamenlijke watersport bonden, is er samen met Basalt en met de KTS een protocol opgesteld die per locatie onder het kopje COVID-19 is te lezen.

Instellingen voor e-mail
We merken dat onze nieuwsbrief/e-mails bij velen van u in de spam belanden. Daarom een verzoek aan u allen om de instellingen in uw e-mail aan te passen, zodat onze berichtgevingen in uw inbox terecht komen.


Even voorstellen
Wij zijn een enthousiaste groep van zwemdocenten en verzorgen al vanaf 1999 particuliere zwemlessen. Kwaliteit vinden wij ontzettend belangrijk en we werken dan ook uitsluitend met enthousiaste medewerkers die geschikt zijn voor dit vak. Daarnaast zijn we Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s en leiden we op tot de Nationale Norm Zwemveiligheid (=Nationaal Zwemdiploma C) en worden we op de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen gecontroleerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

Onze voordelen
  Wij leren de kinderen technisch goed en veilig zwemmen in groepjes van 4 kinderen.
  U kunt tijdens de hele A, B en C opleiding op vaste lestijden en met vaste docenten afspreken (pedagogische veiligheid).
  U bepaalt zelf -in overleg met de docent- de lesfrequentie.
  U kunt meerdere kinderen tegelijk laten zwemmen, ook wanneer het niveau verschilt (poulemogelijkheden).
  Door de individuele aanwijzingen, ontwikkelen de kinderen zich in hun eigen tempo.
  U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind o.a. tijdens de kijkdagen.
  Kortere opleidingstijd en kleinere groepjes in vergelijking met andere instanties.
  Er wordt elke week op zaterdag afgezwommen.
  DeZwemles.nl heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma’s.


Onze doelstelling

Wij willen kinderen binnen een eerlijk aantal lessen opleiden voor een eersteklas A, B en C zwemdiploma. Om de kinderen veilig te leren zwemmen is een efficiënte uitvoering van de schoolslag en enkelvoudige rugslag het allerbelangrijkst. Hiervoor hebben wij een opbouw in onze lesstof ontwikkeld die heel doeltreffend is. We werken in groepjes van 4 ingeroosterde kinderen per vaste docent, waardoor een veilige pedagogische omgeving ontstaat. Lees hier alles over zwemles.


Zwembaden

Ook aan de accommodatie stellen wij hoge eisen en we hebben dan ook bewust gekozen voor de locaties in Leiden en Voorhout.