Prijzen

Prijzen vanaf 1 januari 2020 per 10-weekse perioden

 1x per week zwemles van 30 minuten  € 175,-
 2x per week zwemles van 30 minuten  € 350,-

Proefzwemmen
Een week voorafgaand aan het diplomazwemmen moeten de kinderen proefzwemmen op dezelfde locatie en in dezelfde setting als die van het diplomazwemmen.
Het proefzwemmen doen wij om de slagingskans te vergroten.


Afzwemmen
In de regel wordt er iedere zaterdagmiddag afgezwommen op onze locatie in Leiden.
Het A- en B-diploma worden bijna wekelijks afgenomen en het C-diploma ongeveer eens per 4 weken.

 

Kosten

 Proefzwemmen  € 17,50
 Diplomazwemmen  € 30,-