Aanmelden

U kunt uw kind met het aanmeldformulier aanmelden. Wanneer er tussen het moment van aanmelding en de gewenste startdatum minder dan 2 weken zit, kan uw kind direct geplaatst worden. Er moeten dan wel open plaatsen beschikbaar zijn die aansluiten bij uw wensen. Als u op een later tijdstip wilt starten, komt u op een wachtlijst. Wij bellen u dan een week voor de startdatum. Wij proberen nieuwe leerlingen of leerlingen die de frequentie willen verhogen, zo snel mogelijk te plaatsen. De grootte van de wachtlijst wisselt per dag. Over de bijgewerkte wachttijden kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Lesfrequentie

De meeste kinderen zwemmen 1 of 2 keer per week en soms ook wat vaker, maar in eerste instantie bepaalt u dit zelf.
2 keer per week zwemmen betekent niet per definitie 2 keer zo snel afzwemmen. Als u ons advies wilt, moeten wij eerst een goed beeld hebben van het kind. De docent zal alleen ongevraagd adviseren de frequentie te verhogen, als een kind bij een frequentie van 1 keer per week veel van het geleerde van de vorige les weer vergeten is.
Bij 2 keer per week zwemmen, adviseren wij dit over de week te spreiden.