Veel gestelde vragen

Via het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden.

Voor het starten met zwemles ligt de ideale leeftijd tussen de 4,5 en 5,5 jaar. Op deze leeftijd zijn de motorische ontwikkeling en het concentratievermogen meestal zover ontwikkeld, dat een succesvolle opleiding kan worden gevolgd. Bij kinderen van ruim onder de 5 jaar is de kans dat één of beide nog niet voldoende ontwikkeld is, groter dan bij oudere kinderen. Wanneer bij kinderen nauwelijks of zelfs geen groei wordt gezien en de docent vermoedt dat dit met name door de leeftijd komt, krijgt u een stopadvies. Dit advies is niet bindend, maar geeft aan dat het op een later tijdstip (meestal na 6 maanden) grotere kans van slagen heeft. Bij kinderen jonger dan 4,5 jaar wordt na 3 lessen beoordeeld of het zinvol is de opleiding op dat moment door te laten gaan.

Is uw voorkeur niet beschikbaar? We plaatsen uw kind dan op de wachtlijst. Het is ook mogelijk eerder te starten op een tijd/locatie die op dat moment wel vrij is en later over te stappen naar uw voorkeur.

Wanneer uw kind ziek is en voor korte tijd afwezig (zoals waterpokken, in thuisquarantaine, griep), hoeft u dit NIET te melden. Ook bij een andere reden waarom uw kind niet naar zwemles kan komen, meldt u dit niet. De docent noteert de afwezigheid van uw kind.
U heeft de mogelijkheid de les eventueel in te halen met de extra les(sen) die u per betaalperiode krijgt, afhankelijk van de lesfrequentie van uw kind. Zie hiervoor de algemene voorwaarden punt 5 (zie tabblad info | prijzen).
Informeer ons wel wanneer uw kind voor langere tijd afwezig zal zijn.

Omdat een kind met waterpokken een nieuwe haard van besmetting kan zijn, mogen de kinderen NIET zwemmen. Pas als de blaasjes ingedroogd zijn en uw kind niet meer besmettelijk is, mag er gezwommen worden.

We begrijpen dat u graag wilt kijken naar de zwemles van uw kind. Uit ervaring weten we dat dit voor het kind afleidend kan zijn en daarom hebben we u liever niet elke les in de zwemzaal. We organiseren 1 keer per 7 weken een kijkles (zie onderaan bij Kijkdagen in het blauwe kader). Hier heeft u de mogelijkheid naar de vooruitgang van uw kind te kijken en met de docent van uw kind te spreken. Buiten deze kijklessen wordt u vriendelijk verzocht een krantje te gaan lezen, kopje koffie te halen, een wandelingetje te maken of vul zelf maar in.

Voor diploma A en B wordt iedere week afgezwommen.
Voor diploma C wordt 1 x per 2 weken afgezwommen.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind door omstandigheden lessen moet missen door bijvoorbeeld ziekte, verjaardag van oma, opa of vul zelf maar in. Daarom heeft u de mogelijkheid bij een lesfrequentie van 1x per week per betaalperiode (10 weken) 1 extra les in te schrijven. Bij 2x per week geldt 2 keer inhalen per betaalperiode. Zie hiervoor punt 5 van de algemene voorwaarden (onder tabblad info/prijzen). Deze extra les(sen) mag u zelf invullen en kunt u gebruiken na een gemiste les of gebruikt u als extra les. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Teveel ingehaalde lessen worden wel in rekening gebracht. De inschrijflijsten vindt op de zwemlocatie.

In de schoolvakanties en op feestdagen gaan de zwemlessen gewoon door, behalve wanneer wij schriftelijk laten weten dat er lessen uitvallen tijdens een bepaalde periode. In het blauwe kader onderaan ziet u ook welke lesdagen uitvallen.

Hier nog de uitval voor 2021/2021:
24 en 25 december Kerst, 30 december Oudjaarsdag, 1 januari Nieuwjaarsdag.

Ook kinderen die al ergens anders zwemles hebben gehad, of later nog besluiten hun zwemdiploma B en/of C te behalen, zijn welkom bij ons. In de eerste les zal gekeken worden naar het exacte lesniveau van uw kind. Voor de wachtlijst maakt het niet uit of uw kind met A, B of C start. Doordat de groepjes verdeeld zijn in verschillende niveaus, kan uw kind op elk moment starten.

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Wij zijn aangesloten Nationale Raad Zwemveiligheid. Om duidelijkheid te scheppen heeft de NRZ, samen met partners in de zwembranche, de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld. Deze Gedragscode kennen onze medewerkers en zijn ook door hen ondertekend. Onze medewerkers geven altijd les per 3 of 4 docenten. Dit vergroot de sociale veiligheid. Is er echt iets mis of maak u zich grote zorgen? Meld dat in eerste instantie bij ons. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF. Let op: met algemene vragen of klachten, zoals over facturen, duur van de zwemles et cetera, graag contact opnemen met DEZWEMLES.NL.

Wij hebben een opzegtermijn van 2 weken. Tussentijds opzeggen kan per aangetekende post of per e-mail. In het laatste geval is de opzegging pas geldig wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen. Misschien heeft u teveel lesgeld betaald. In dat geval storten wij de niet-gevolgde lessen automatisch terug. Daar hoeft u zelf geen actie voor te ondernemen.

Update 17 maart
Per vandaag weer zwemles
Zoals eerder aangekondigd starten de lessen per vandaag weer. We doen dit volgens het protocol zoals we dit tot de Kerstperiode volgden. Zie het tabblad COVID-19 voor de juiste informatie daarover per locatie.

Update 9 maart
We starten weer met zwemles
Jippie, de lessen gaan weer van start vanaf woensdag 17 maart. Jullie krijgen in de loop van de week bericht van ons (via de mail en via deze website) over de nieuwe gang van zaken in de zwembaden. Waarschijnlijk nemen we het protocol over zoals we die tot de Kerstperiode gebruikten. Jullie horen van ons.

Update 5 februari
Tot nader bericht geen zwemles
We weten op dit moment niet wanneer we weer verder mogen gaan met de zwemlessen. We houden jullie op de hoogte.

Update 13 januari
De komende 3 weken geen zwemles
Nu de lockdown met 3 weken is verlengd, verwachten we de lessen vanaf 10 februari weer op te kunnen pakken.

Update 14 december
De komende 5 weken geen zwemles
Per direct zijn de zwemlessen stilgelegd. Zonder tegenbericht pakken we het vanaf 19 januari 2021 weer op.
Voor nu wensen wij u mooie feestdagen toe, in goede gezondheid!

Update 18 november
Vanaf donderdag 19 november weer zwemles
Zoals aangekondigd en verwacht gaan we vanaf donderdag 19 november weer door met de zwemlessen.

Update 5 november
De komende 2 weken geen zwemles
Helaas is de eerdere uitzondering, die op de officiële website van Rijksoverheid.nl werd gemaakt na de persconferentie van 3 november voor zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar, gisteren ingetrokken. Alle zwembaden gaan voor een periode van 2 weken dicht. Zonder uitzonderingen. Dat betekent dat de lessen weer beginnen op donderdag 19 november.

Dit betekent ook dat het afzwemmen en testen 2 weken opschuift en de start van de nieuw geplaatste kinderen pas vanaf 19 november kan plaatsvinden.

Update 3 november
Voortgang zwemlessen
De zwemlessen voor kinderen onder de 12 jaar mogen vooralsnog doorgaan. In deze link van de Rijksoverheid leest u dit onder het kopje Sport en Spel (laatste bullet).

Update 15 oktober
Voortgang
De zwemlessen gaan voor beide locaties door, wel binnen de kaders die eerder zijn afgesproken.

Update 6 oktober
Mondkapjes vanaf nu verplicht
Per direct geldt er op beide locaties, Basalt en het Teylingen College, een mondkapjesplicht bij verplaatsingen in de gebouwen voor alle personen vanaf 13 jaar. Dat betekent dat u een mondkapje moet aandoen zodra u het gebouw betreedt. Wanneer u geen mondkapje op wilt doen, moet u buiten blijven. Uw kind wordt dan opgehaald en teruggebracht naar de in/uitgang zoals we dat tot 1 oktober gewend waren te doen.

Update 14 september
Plaatsing nieuwe kinderen in Leiden
Vanaf 16 maart zijn de zwemlessen stilgelegd, maar vanaf begin juni weer gedeeltelijk opgestart. Vanaf 1 september geven we weer volledig les. Dit betekent dat de wachttijden flink zijn opgelopen. We hebben sinds 6 maanden geen nieuwe kinderen kunnen plaatsen in Leiden, maar mogen dit vanaf week 37 weer doen. In Voorhout worden al sinds langere tijd wel weer nieuwe kinderen geplaatst. In Voorhout is op woensdagmiddag op dit moment nog direct plaats Een schatting van de wachttijd in Leiden is momenteel slecht te maken. We moeten eerst de open plekken vullen en dan bekijken wie er nog op de wachtlijst over blijven.

Afzwemmen en testen
Vanaf week 37 mogen we ook weer testen en afzwemmen op zaterdagmiddag in Basalt. Let wel op, bij het afzwemmen mag maar 1 toeschouwer per kind mee de zwemzaal in. Bij het testen blijven de ouders buiten.

Update 31 augustus
Opschaling lesuren
Vanaf woensdag 2 september mogen we weer gaan lesgeven op alle gebruikelijke uren in Basalt. Dus maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur. Op zaterdag tussen 08.00 en 15.00 uur en op zondag van 08.30 tot 16.30 uur. Nog altijd met hetzelfde strikte protocol zie COVID-19 dat we vanaf 6 juni hanteren, met als enige verschil dat er een tent bij de hoofdingang wordt geplaats voor de kinderen om beschut te zijn tegen eventuele slechte weersomstandigheden.

Wat betekent dit voor uw kind
Voor kinderen met vaste tijd in het Teylingen College in Voorhout en voor kinderen die al zwemmen op hun vaste tijd in het weekeinde in Basalt verandert er niets.

Voor kinderen die tijdelijk in Voorhout zwemmen en daarnaast op 1 van de lesuren in Basalt zwommen waar tot nu toe niet kon worden gezwommen, stoppen de lessen in Voorhout na week 35 en u kunt op uw oude tijd in Basalt gaan zwemmen. Alleen de kinderen die een vaste lestijd op maandag hebben, maar nu tijdelijk in het Teylingen College zwemmen, kunnen deze week nog in Voorhout zwemmen.

Voor kinderen die op de tijdelijke lesuren op zaterdag om 7.30 en op zondag 8.00 uur zwemmen is het deze week de laatste les op dit tijdstip en kunnen zij na 1 september weer op hun oude tijd zwemmen.

Uitbreiding
We zijn blij met de uitbreiding en hopen dat we snel een versoepeling krijgen ten aanzien van de entree en het omkleden.