Veel gestelde vragen

Voor het starten met zwemles ligt de ideale leeftijd tussen de 4,5 en 5,5 jaar. Op deze leeftijd zijn de motorische ontwikkeling en het concentratievermogen meestal zover ontwikkeld, dat een succesvolle opleiding kan worden gevolgd. Bij kinderen van ruim onder de 5 jaar is de kans dat één of beide nog niet voldoende ontwikkeld is, groter dan bij oudere kinderen. Wanneer bij kinderen nauwelijks of zelfs geen progressie wordt geconstateerd, waarvan de docent vermoedt dat dit met name door de leeftijd komt, krijgt u een stopadvies. Dit advies is niet bindend, maar geeft aan dat het op een later tijdstip (meestal na 6 maanden) grotere kans van slagen heeft. Bij kinderen jonger dan 4,5 jaar wordt na 3 lessen geëvalueerd of het zinvol is de opleiding op dat moment voort te zetten.

Is deze niet beschikbaar dan plaatsen we uw kind op de wachtlijst. Het is ook mogelijk eerder te starten op een tijd/locatie die op dat moment wel vrij is en later over te stappen naar uw voorkeur.

We begrijpen dat u graag wilt kijken naar de zwemles van uw kind. Uit ervaring weten we dat dit voor het kind afleidend kan zijn en daarom hebben we u liever niet elke les in de zwemzaal. We organiseren 1 keer per 7 weken een kijkles (zie onderaan bij Kijkdagen in het blauwe kader). Hier heeft u de mogelijkheid naar de vooruitgang van uw kind te kijken en met de docent van uw kind te spreken. Buiten deze kijklessen wordt u vriendelijk verzocht een krantje te gaan lezen, kopje koffie te halen, een wandelingetje te maken of vul zelf maar in.

Voor diploma A en B wordt iedere week afgezwommen.
Voor diploma C wordt meestal 1 x per 4 weken afgezwommen.

Wanneer uw kind ziek is, hoeft u dit NIET te melden. De docent noteert de afwezigheid van uw kind. Per betaalperiode kunt u voor een extra les of lessen inschrijven. Zie hiervoor de algemene voorwaarden punt 5. Informeer ons wel wanneer uw kind voor langere tijd afwezig zal zijn.

Omdat een kind met waterpokken een nieuwe haard van besmetting kan zijn, mogen de kinderen NIET zwemmen. Pas als de blaasjes ingedroogd zijn en uw kind niet meer besmettelijk is, mag er gezwommen worden.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind door omstandigheden lessen moet missen door bijvoorbeeld ziekte, verjaardag van oma, opa of vul zelf maar in. Daarom heeft u de mogelijkheid bij een lesfrequentie van 1x per week per betaalperiode (10 weken) 1 extra les in te schrijven. Bij 2x per week geldt 2 keer inhalen per betaalperiode. Deze extra les(sen) mag u zelf invullen en kunt u gebruiken na een gemiste les of gebruikt u als extra les. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Teveel ingehaalde lessen worden wel in rekening gebracht. De inschrijflijsten vindt op de zwemlocatie.

In de schoolvakanties en op feestdagen gaan de zwemlessen gewoon door, behalve wanneer wij schriftelijk laten weten dat er lessen uitvallen tijdens een bepaalde periode.

Ook kinderen die al ergens anders zwemles hebben gehad, of later nog besluiten hun zwemdiploma B en/of C te behalen, zijn welkom bij ons. In de eerste les zal gekeken worden naar het exacte lesniveau van uw kind.

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Wij zijn aangesloten Nationale Raad Zwemveiligheid. Om duidelijkheid te scheppen heeft de NRZ, samen met partners in de zwembranche, de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld. Deze Gedragscode kennen onze medewerkers en zijn ook door hen ondertekend. Onze medewerkers geven altijd les per 2, 3 of 4 docenten. Dit vergroot de sociale veiligheid. Is er echt iets mis of maak u zich grote zorgen? Meld dat in eerste instantie bij ons. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF.
Let op: met algemene vragen of klachten, zoals over facturen, duur van de zwemles et cetera, graag contact opnemen met DeZwemles.nl.

Wij hebben een opzegtermijn van 2 weken. Tussentijds opzeggen kan per aangetekende post of per e-mail. In het laatste geval is de opzegging pas geldig wanneer u van ons een bevestiging heeft ontvangen. Misschien heeft u teveel lesgeld betaald. In dat geval storten wij de niet-gevolgde lessen terug. Daar hoeft u zelf geen actie voor te ondernemen.