Veel gestelde vragen

Voor het starten met zwemles ligt de ideale leeftijd tussen de 4,5 en 5,5 jaar. Op deze leeftijd zijn de motorische ontwikkeling en het concentratievermogen meestal zover ontwikkeld, dat een succesvolle opleiding kan worden gevolgd. Bij kinderen van ruim onder de 5 jaar is de kans dat één of beide nog niet voldoende ontwikkeld is, groter dan bij oudere kinderen. Wanneer bij kinderen nauwelijks of zelfs geen progressie wordt geconstateerd, waarvan de docent vermoedt dat dit met name door de leeftijd komt, krijgt u een stopadvies. Dit advies is niet bindend, maar geeft aan dat het op een later tijdstip (meestal na 6 maanden) grotere kans van slagen heeft. Bij kinderen jonger dan 4,5 jaar wordt na 3 lessen geëvalueerd of het zinvol is de opleiding op dat moment voort te zetten.

We begrijpen dat u graag wilt kijken naar de zwemles van uw kind. Uit ervaring weten we dat dit voor het kind afleidend kan zijn en daarom hebben we u liever niet elke les in de zwemzaal. We organiseren 1 keer per 7 weken een kijkles (zie Kijkdagen). Hier heeft u de mogelijkheid naar de vooruitgang van uw kind te kijken en met de betreffende docent te spreken. Buiten deze kijklessen wordt u vriendelijk verzocht een krantje te gaan lezen, kopje koffie te halen, een wandelingetje te maken of vul zelf maar in.
Wanneer uw kind ziek is, hoeft u dit niet te melden. De docent noteert de afwezigheid van uw kind. Informeer ons wel wanneer uw kind voor langere tijd afwezig zal zijn.
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind door omstandigheden lessen moet missen door bijvoorbeeld ziekte, verjaardag van oma, opa of vul zelf maar in. Daarom heeft u de mogelijkheid bij een lesfrequentie van 1x per week per betaalperiode (10 weken) 1 extra les in te schrijven. Bij 2x per week geldt 2 keer inhalen per betaalperiode. Deze extra les(sen) mag u zelf invullen en kunt u gebruiken na een gemiste les of gebruikt u als extra les. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Teveel ingehaalde lessen worden wel in rekening gebracht. De inschrijflijsten vindt op de zwemlocatie.
Ook kinderen die al ergens anders zwemles hebben gehad, of later nog besluiten hun zwemdiploma B en/of C te behalen, zijn welkom bij ons. In de eerste les zal gekeken worden naar het exacte lesniveau van uw kind.

Kinderen zijn kwetsbaar en moeten in een veilige omgeving leren zwemmen. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Om duidelijkheid te scheppen heeft de Nationale Raad Zwemveiligheid, samen met partners in de zwembranche de Gedragscode Zwembranche voor aanbieders van zwemlessen opgesteld. Deze Gedragscode kennen onze medewerkers en zijn ook door hen ondertekend. Is er echt iets mis of maak u zich grote zorgen? Meld dat in eerste instantie bij ons. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF, via telefoonnummer: (0900) 202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00–20.00 uur, gebruikelijke belkosten) of via WhatsApp: 06–53 64 69 28. Let op: met algemene vragen of klachten, zoals over facturen, duur van de zwemles et cetera, graag contact opnemen met DeZwemles.nl.