COVID-19

Het COVID-19 protocol bevat de 3 volgende delen

- Algemene veiligheid- en hygiëneregels (zie hieronder)
- Specifieke maatregelen voor de zwemles op locatie KTS en locatie Basalt bij DEZWEMLES.NL
- Protocol voor de docenten

Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (op basis van richtlijnen RIVM)

1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
2. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling;
3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
4. Ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet;
5. Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
6. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
7. Vermijd het aanraken van je gezicht;
8. Schud geen handen.